Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

25 september 2016, [preacher_non_link]

1 Samuël 20 : 1 "Gepest worden" ( 19:1-20:1)

Thema: "Gepest worden"

Psalm 98 : 2 
Psalm 78 : 3 
Psalm 17 : 3 en 4 
Psalm 42 : 3 en 5 
Psalm 40 : 2 en 8

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Matth. 6:5-6 "Wees jezelf!" Jesaja 55 : 8 "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten en Mijn wegen niet uw wegen, spreekt de HEERE" Rom. 10:1-4 "Paulus: Jodenhater of Christusprediker?" (Israëlzondag) »