Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

25 september 2016, [preacher_non_link]

Jesaja 55 : 8 "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten en Mijn wegen niet uw wegen, spreekt de HEERE" ( 55:1-13)

Thema: "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten en Mijn wegen niet uw wegen, spreekt de HEERE"

Psalm 86 : 3 en  5 ( vers 5 kinderpsalm)
Psalm 75 : 1
Psalm 103 : 4 en 5
Psalm 103 : 6
Psalm 79 :  4 en 7

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Matth. 6:5-6 "Wees jezelf!" 1 Samuël 20 : 1 "Gepest worden" Rom. 10:1-4 "Paulus: Jodenhater of Christusprediker?" (Israëlzondag) »