Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

2 oktober 2016, [preacher_non_link]

Markus 4 : 35-41 "Een noodroep op zee: save our souls" ( 4:1-20, 4:35-41)

Thema: "Een noodroep op zee: save our souls"

1. Het dreigen van de zee
2. Het zwijgen van de zee

Psalm 135 : 3
Psalm 132 : 12 (kinderpsalm)
Psalm 65 : 4 en 5
Psalm 93 : 3 en 4
Psalm 103 : 7 en 11

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Jesaja 55 : 8 "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten en Mijn wegen niet uw wegen, spreekt de HEERE" Rom. 10:1-4 "Paulus: Jodenhater of Christusprediker?" (Israëlzondag) Genesis 35 : 1-3 "God beveelt Jakob bij Bethel te leven" »