Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

6 november 2016, [preacher_non_link]

Genesis 1 : 2 "De Persoon van de Heilige Geest in de schepping" (Genesis 1:1-19)

Thema: "De Persoon van de Heilige Geest in de schepping"

1. Hij is eeuwig
2. Hij is licht
3. Hij is leven

Psalm 90 : 1
Psalm 25 : 2
Psalm 104 : 15 en 17
Psalm 8 : 2 en 3
Psalm 121 : 1 en 4 (kinderpsalm)

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« “Zalig zijn wie in Christus sterven” (Openb. 14:13) Jesaja 63 : 10 "De Persoon van de Heilige Geest wonend onder mensen" Ex. 4:10-12 "Kun je God dienen met een gebrekkig leven?" (voorbereiding H.A.) »