Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

26 februari 2017, [preacher_non_link]

Exodus 12 : 1 - 13 "De HEERE stelt het Pascha in" (Exodus 12:1-13)

Thema: "De HEERE stelt het Pascha in"

1. Gods verlossing als nieuw begin
2. Een lam van bijzondere kwaliteit
3. Het bloed dat onderscheid maakt tussen verderf en voorbijgang

Psalm 91 : 1
Psalm 101 : 3
Psalm 40 : 3, 4 en 8
Psalm 75 : 1 (kinderpsalm)
Psalm 103 : 2

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Luk. 9:51 "Kun je voorbereid zijn op het lijden?" (voortzetting en dankzegging H.A.) Mattheus 4 : 1-11 "Jezus wordt verzocht door de duivel" Mattheus 27 : 19 »