Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

12 november 2017, [preacher_non_link]

Job 4:5-7 “Maar ach hoewel mijn ziel dit weet…” (Job 4:1-11)

“Maar ach hoewel mijn ziel dit weet…”
1. Verlangen naar vroeger (4:5)
2. Verlangen naar verklaren (4:6-7)
3. Verlangen naar genade (4:6-7)

- Ps. 73:1,13
- Ps. 146:3 (kinderpsalm)
- Ps. 30:2,3
- Ps. 103:5,6
- Ps. 103:7,9

Job heeft zijn verdriet en leegte uitgeroepen in hoofdstuk 3. Zijn vriend Elifaz reageert. Hij verbaast zich dat Job vroeger anderen heeft vertroost en nu zelf zo in de put zit. God is niet veranderd, dus moet Job veranderd zijn. Als Job nu, net als vroeger, God weer gaat vrezen en oprecht zal zijn, zal de innerlijke vrede vast terugkomen, aldus Elifaz.

In deze preek gaat het over “geestelijke verlatingen”. Gelovigen behouden dan wel hun geloof maar missen het gevoel en de ervaring van Gods aanwezigheid. Waardoor ontstaan deze geestelijke verlatingen en hoe gaan we ermee om? Wie verlangt naar Gods genade, heeft Gods genade reeds ontvangen. Hij belooft dat je nooit zult omkomen.

Gespreksvragen:
1. Waardoor kunnen geestelijke verlatingen worden veroorzaakt? Noem lichamelijke, psychische en geestelijke oorzaken.
2. Welke twee verklaringen probeert Elifaz van Jobs toestand te geven?
3. Wat zeg je tegen iemand die zich geestelijk van God verlaten voelt?
4. Waarom mogen we inderdaad zeggen “Verlangen naar genade is genade”?
5. Voor de kinderen: wat zei Elifaz tegen zijn vriend Job en wat had hij beter kunnen zeggen?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Ezechiël 34 : 23,24 "De belofte van een herder" Hooglied 1 : 7 en 8 Job 4:17 "De bevindelijke Elifaz" (voorbereiding Avondmaal) »