Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

19 november 2017, [preacher_non_link]

Job 4:17 "De bevindelijke Elifaz" (voorbereiding Avondmaal) (Job 4:1-21)

De bevindelijke Elifaz
1. Geen bevinding zonder vertroosting
2. Geen bevinding zonder ontmoeting
3. Geen bevinding zonder ontferming

Ps. 95:1,3
Ps. 136:11 (kinderpsalm)
Ps. 8:1,4,9
Ps. 72:7
Ps. 33:11

Elifaz is een vriend van Job en wil hem troosten. Hij probeert dat door iets te vertellen uit zijn eigen leven. Hij spreekt over zijn bevinding. Toch wordt Job daar niet mee geholpen. Spreken over bevinding vraagt om wijsheid. In de preek zal duidelijk worden welke bevinding ons versterkt en steunt op de levensweg.

Gespreksvragen:
1. Hoe kunnen we “bevinding” omschrijven? Wat is het?
2. Wanneer is spreken over bevinding niet vertroostend, en wanneer wel?
3. Welke ervaring verwacht jij als je deelneemt aan het heilig avondmaal?
4. Voor de kinderen: zou jij, als je straks belijdenis hebt, gedaan, aan het avondmaal gaan? Waarom wel/niet?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Job 4:5-7 “Maar ach hoewel mijn ziel dit weet…” Habakuk 1 : 5b "De HEERE is rechtvaardig; het volk onrechtvaardig" "Hoe kom ik aan zondekennis?" (bezinningsuur) »