Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

23 november 2017, [preacher_non_link]

"Hoe kom ik aan zondekennis?" (bezinningsuur) ( 18:9-14)

"Hoe kom ik aan zondekennis?"

- Ps. 25:3
- Ps.103:2

Ten eerste bedenke een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zich mishage, en zich voor God verootmoedige; aangezien de toorn Gods tegen de zonden zó groot is, dat Hij die (eer Hij ze ongestraft liet blijven) aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft.

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Habakuk 1 : 5b "De HEERE is rechtvaardig; het volk onrechtvaardig" None Job 5:1 "Is er antwoord als ik roep?" (bediening Avondmaal) »