Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

26 november 2017, [preacher_non_link]

Job 9:16 "Als je bang bent voor een antwoord" (voortzetting en dankzegging Avondmaal) (Job 9:1-20)

"Als je bang bent voor een antwoord"
1. Verwarring
2. Voorzichtigheid
3. Vertrouwen

- Ps. 28:1
- Na de wetslezing Ps. 23:2
- Aan de tafel Ps. 28:5
- Ps. 22:3,22
- Ps. 121:2 (kinderpsalm)
- Ps. 85:3

Elifaz heeft Job voorzegd dat hij geen antwoord van God zal krijgen. Hij kan wel roepen maar antwoord komt er niet (zie vorige preek). Jobs reactie is opvallend: als God hem toch zou antwoorden op zijn geroep, dan zou hij het niet geloven…

Job verlangt vurig naar een antwoord van God en is er tegelijk bang voor. Hoe komt dit? Gods weg is zo onvoorspelbaar dat hij liever geen antwoord krijgt dan wel. Ook ons kan dat overkomen. Wellicht heeft God je vaak antwoord gegeven, maar ontken je dat en negeer je dat. Waarom…?

Oprecht geloof en waar vertrouwen begint bij het accepteren dat God antwoordt. Vinden is nodig na het zoeken, horen na het roepen, aanvaarden na het vragen.

Gespreksvragen
1. Welke verwarring herken je in je eigen leven waardoor een antwoord van God bedreigend lijkt?
2. Wanneer is voorzichtigheid goed, wanneer verkeerd?
3. Accepteer jij dat God in jouw leven spreekt en op je vragen antwoordt? Welke vragen heeft Hij beantwoord?
4. Voor de kinderen: wat vond je het mooiste vandaag op deze avondmaalszondag?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« "Hoe kom ik aan zondekennis?" (bezinningsuur) Job 5:1 "Is er antwoord als ik roep?" (bediening Avondmaal) Mattheus 3 : 2 »