Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

10 december 2017, [preacher_non_link]

Ps. 85:7 "Is een tweede leven mogelijk?" (doopdienst) ( 85:1-14)

"Is een tweede leven mogelijk?"
1. Herleven na de dood
2. Leven uit de doop
3. Voor het leven gedoopt

- Ps. 63:2
- Ps. 130:2
- Ps. 105:5
- Ps. 134:3
- Ps. 85:1,2
- Ps. 56:6
- Ps. 71:15,17

Soms krijgen wij graag een tweede kans. Maar soms is dat niet genoeg en dan denk je: “Kon ik het leven maar overdoen. Kreeg ik maar een tweede leven!” Dat gebed vind je in deze psalm – het gebed om weer (opnieuw) te leven. Het volk voelt zich dood en hoopt toch op nieuw leven. Gods onophoudelijke trouw maakt hen vrijmoedig.

Ook de doop spreekt over een tweede leven, want het is het bad van de wedergeboorte (Tit. 3:5). Elke keer weer als wij de dood ervaren, wijst de doop ons op het werk van Christus áchter ons en de toekomst vóór ons. Als wij uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, maar mogen wij opnieuw gaan leven.

Gespreksvragen:
1. Wat betekent goedertierenheid (chèsèd)?
2. Welke dingen zou je anders doen of willen, als je het leven kon overdoen?
3. Waarom wordt de doop het bad van de wedergeboorte genoemd?
4. Hoe helpt jouw doop je om elke dag weer voor Gods aangezicht te leven?
5. Voor de kinderen: waarheen wijst de doop terug en waarheen vooruit?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Exodus 33 : 21 "Nog is er plaats!" Job 10:4-7 "Een God van ver, een God van dichtbij" Mattheüs 1 : 3,5 en 6b "Wat Jezus met Zich meedraagt" »