Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

10 december 2017, [preacher_non_link]

Job 10:4-7 "Een God van ver, een God van dichtbij" (Job 9:32-35, Job 10:1-13)

"Een God van ver, een God van dichtbij"
1. God zonder middelaar
2. Verlangen naar een middelaar
3. De gekomen middelaar

- Ps. 56:4
- Ps. 81:12
- Ps. 25:3,9
- Ps. 103:7,9
- Ps. 27:7

God is geen mens. Hij is geheel anders dan wij. Voor Job is dat een aanvechting: kan God dan wel aanvoelen en inleven wat hijzelf, als sterfelijk en zondig mens, moet meemaken? Is God niet te streng en hard in Zijn zoektocht naar zonde en Zijn streven naar straf?

Gaandeweg ontstaat er in Jobs vragen en roepen een verlangen naar een middelaar: iemand die zijn situatie voor God bepleit, en daarom niet minder kan zijn dan God zelf. Maar ook iemand die hem kent in zijn kleinheid en zwakheid, die net als Job mens is. Wij mogen weten wie deze middelaar is.

Gespreksvragen
1. Job stelt vragen die wij wellicht ongepast vinden. Hoe ga jij om met zulke vragen bij jouzelf?
2. Lees Hebr. 5:1-2. Welke reden staat hier voor de menswording van Christus?
3. Begint het christelijke geloof bij God of bij Jezus? Licht je antwoord toe.
4. Voor de kinderen: welke menselijke gevoelens (emoties) kende de Heere Jezus, net als jij?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Exodus 33 : 21 "Nog is er plaats!" Ps. 85:7 "Is een tweede leven mogelijk?" (doopdienst) Mattheüs 1 : 3,5 en 6b "Wat Jezus met Zich meedraagt" »