Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

25 december 2017, [preacher_non_link]

Luk. 2:7 “Wat is de plaats van het Kind?” (1e kerstdag) ( 2:1-20)

“Wat is de plaats van het Kind?”
1. Geen plaats
2. Toch plaats
3. Nog plaats

- Ps. 33:5,8
- Geloofsbelijdenis en Ps. 89:8
- Lofzang van Zach.:1,5
- Ps. 71:2
- Ps. 118:10,11

Nu zijt wellekome! Hoe zal ik U ontvangen? Bekende kerstliederen, maar toch. Want was Jezus wel welkom? Werd Hij wel ontvangen? “Geen plaats” blijkt in zijn leven geen vergissing aan het begin, maar een levenslang patroon. Toch maakt Hij plaats voor zichzelf, en roept de herders naar zich toe.

In deze kerstpreek klinkt de boodschap dat Hij, ondanks ons, gekomen is. En daarom is de grote vraag niet of Hij ook naar ons zal komen, maar of wij komen naar Hem.

Gespreksvragen:
1. Hoe merk je in jouw leven dat daarin “geen plaats” is voor Jezus?
2. Hoe laat Kerst ons zien dat er geen voorwaarde aan onze kant nodig zijn?
3. “God komt, ook als er geen welkom wacht.” Welke hoop geeft jou dat?
4. Voor de kinderen: hoe kan ook jij (net als de herders) komen tot Jezus?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« "Klein Klein Kindje" (kerstnachtdienst) Micha 5:4a (en Deze zal vrede zijn) en Efeze 2:14a (want Hij is onze Vrede) Kinderkerstfeest »