Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

11 oktober 2015, [preacher_non_link]

Ex. 1:17 "Sifra en Pua" (Exodus 1:1-22)

Sifra en Pua
1. wat zij doen
2. wat zij zeggen
3. wat zij ontvangen

- LvM:6 (kinderpsalm)
- Ps. 97:6
- Ps. 8:2,9
- Ps. 25:6
- Ps. 2:1,7

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Genesis 29:1-30: "Jakobs zelfgenoegzaamheid brengt hem in ballingschap" Bekering (HC 33) Spreuken 3 : 1-12 "Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart ..." »