Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

18 juni 2017, [preacher_non_link]

Hand. 8:39b "De blije christen - doop" ( 8:26-40)

De blije christen - doop

1. De vraag om de doop
2. De weg van blijdschap

- Ps. 31:5
- Ps. 136:3 (kinderpsalm)
- Ps. 105:5
- Ps. 134:3
- Ps. 33:10,11
- Ps. 42:3,5
- Ps. 32:6

Deze zondag gaan beide preken over Filippus en de Moorman (Hand. 8), en beide hebben als thema “de blije christen”. In deze tweede preek ligt de nadruk op het verband tussen doop en blijdschap.
De Moorman vraagt of hij gedoopt mag worden. Vanwaar die vraag? Hij wil met water worden gedoopt als teken van zijn verbondenheid met alle christenen wereldwijd. Maar de doop met water is ook het bewijs van de doop met de Geest. De doop verzekert hem ervan dat de Geest van Christus in zijn hart woont, en daar de vrucht van de Geest voortbrengt.
Daarom kan hij zijn weg met blijdschap reizen. Die blijdschap geeft de Geest hem. Die blijdschap is blijvend, omdat de Geest hem nooit verlaat. Filippus kan deze man dan ook gerust aan de leiding van de Geest overlaten. Hijzelf wordt weggenomen, maar de Geest blijft. Dat is een bemoediging voor alle ouders die zich zorgen kunnen maken over de toekomst van hun kinderen. Spoor jezelf dus aan om niet alleen naar de omstandigheden te kijken, maar te vertrouwen op God: hoop op God, sla het oog naar boven!

1. Welke waarde had de doop met water voor de Ethiopische man?
2. Welke waarde had de doop met de Geest voor de Ethiopische man?
3. Welk verband is er tussen de doop en blijdschap? Zie daarvoor ook Gal. 5:22.
4. Waartoe spoort de dichter van Psalm 42 zichzelf aan? Waartoe spoor jij jezelf aan?
5. Voor de kinderen: ook jij werd als klein kindje gedoopt. Toen hebben jouw vader en moeder iets beloofd, en ook God heeft iets beloofd. Wat beloofden jouw ouders? En wat beloofde God?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Markus 13 "Jezus’ onderwijs over de verwoesting van de tempel" Hand. 8:35 "De blije christen - geloof" Hand. 9:11b "Wat genade met je doet" »