Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

25 juni 2017, [preacher_non_link]

Hand. 9:11b "Wat genade met je doet" ( 9:1-19)

"Wat genade met je doet"
1. De blinde Paulus
2. De biddende Paulus
3. De lijdende Paulus

- Ps. 146:3,6
- Ps. 130:2
- Ps. 86:2,3
- Ps. 139:1,14
- Ps. 34:9

De bekering van Paulus is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Maar kun je het wel genade noemen? Met grof geweld grijpt Jezus in...

In deze preek staat de vraag centraal wat genade met je doet. Wij hoeven niet precies als Paulus te worden bekeerd (het ging bij hem weer anders dan bij de Moorman in Hand. 8 en dan bij Cornelius in Hand. 10); toch zien we juist hier helder wat genade met je doet.

Paulus was verblind (9:8) en zag niet waarmee hij bezig was. Daarom greep Jezus in. Door de ontmoeting met Jezus ging Paulus zien wie hij was en wat zijn leven was – verblind.
Het belangrijkste wat hij toen deed, was bidden (9:11b). Dan geldt: bidden om genade is al genade.
Paulus krijgt de boodschap dat hij veel moet lijden (9:16). Daarmee lijkt hij op de lijdende Jezus. De vervolger wordt vervolgde. Genade en lijden horen samen. Wij kennen geen directe vervolging, daarom is dit voor ons een moeilijk onderwerp. Toch is het goed om te zien dat wij verbonden zijn met de lijdende Jezus. Dat neemt de angel uit het lijden weg.

Vragen
1. Wie heeft het stuur van jouw leven in handen? Waaraan merk je dat?
2. Ken je voorbeelden van mensen die evenals Paulus verblind zijn?
3. Bidden om genade is al genade. Waarom is dat zo?
4. Wat betekent het voor jou om te geloven in de lijdende en vervolgde Christus?
5. Voor de kinderen: noem een voorbeeld uit je eigen leven dat iemand iets deed wat jij echt niet leuk vond, maar later zag je hoe goed dat was.

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Hand. 8:39b "De blije christen - doop" Efeze 4 : 30 "Bedroef de Heilige Geest van God niet" Openbaring 1:7a "Christus' tweede komst" »