Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

2 juli 2017, [preacher_non_link]

Hand. 10:15b "Kijk naar mensen met de ogen van het Evangelie” ( 10:1-29)

Thema “Kijk naar mensen met de ogen van het Evangelie”
1. Onreine mensen
2. Gereinigde mensen
3. Gereinigde naasten

- Ps. 81:12
- Ps. 48:6
- Ps. 72:6,10
- Ps. 86:5,6
- Ps. 67:1

Petrus is als getuige geroepen. Hij weet dat het Evangelie verkondigd moet worden tot de einden van de wereld (Hand. 1:8).

Toch is er nog een innerlijke belemmering. Hij denkt nog over mensen in groepen van rein en onrein. Door middel van een indringend visioen leert hij dat God alle mensen gereinigd heeft. Hij leert om naar mensen te kijken met de ogen van het Evangelie.

In de preek vragen wij ons af wat dit voor ons betekent: hoe denken wij over andere mensen? Wat is onze persoonlijke grond van zekerheid in onze relatie tot God? En wat is er bij ons innerlijk nodig om goede getuigen van het Evangelie te mogen zijn?

Vragen:
1. Waarom zou God aan Petrus precies dit visioen hebben laten zien? De boodschap gaat toch niet over dieren maar over mensen…
2. Vraag je af of er bepaalde soorten of groepen mensen zijn die je als het ware in jouw kleed van onreinheid gooit.
3. Wat zegt de tekst over wie God is en welke betekenis het offer van Christus heeft?
4. Waarom hebben sommige mensen of gemeenten meer vrucht op het evangelisatiewerk dan anderen?
5. Als er dan verschil is tussen christenen onderling, welke christenen kunnen we dan “meer gevorderd in de genade” noemen?
6. Voor de kinderen: welk (buitenlands) eten zou jij echt niet willen eten?
7. Voor de kinderen: wat is nodig om te weten dat God van jou houdt?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Efeze 4 : 30 "Bedroef de Heilige Geest van God niet" Openbaring 1:7a "Christus' tweede komst" Ps. 147:11 "Lof voor onze goede Schepper" »