Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

9 juli 2017, [preacher_non_link]

Hand. 11:17 “Dezelfde genade voor hen en ons” ( 10:44-11:18)

“Dezelfde genade voor hen en ons”
1. Kritiek (11:2-3)
2. Verantwoording (11:17)
3. Dankbaarheid (11:18)

- Kinderpsalm Ps. 80:11
- Na geloofsbelijdenis Ps. 84:6
- Ps. 145:1,3
- Ps. 116:7,11
- Ps. 31:17

Samenvatting

Petrus is in Caesarea geweest, in het huis van Cornelius. Na enkele dagen keert hij terug naar Jeruzalem. Daar is het nieuws al aangekomen dat hij dagenlang in het huis van een heiden is geweest en daar heeft gegeten. Dat komt hem op stevige kritiek te staan!

Petrus geeft een verantwoording. Hij vertelt over zijn eigen visioen en over de engel die tot Cornelius had gesproken. Ook de uitwerking van zijn woorden vertelt hij. De heidenen hebben dezelfde gave ontvangen, namelijk de gave van de Heilige Geest.

In de christelijke gemeente leeft iedereen van “dezelfde genade”. We moeten die eenheid niet vervangen door menselijke regels of tradities. Als de gelovigen in Jeruzalem dat inzien, danken en prijzen zij God dat ook (!) de heidenen de bekering tot het leven hebben ontvangen.

Vragen:
1. Welke veranderingen in onze gemeente zou je graag zien plaatsvinden, welke vind je moeilijk?
2. Welk verband is er tussen het aanbod van genade en het aannemen van genade?
3. Ook (!) de heidenen ontvingen dezelfde (!) genade. Welke genade heb jij ontvangen?
4. Wat houdt “het oordeel van de liefde” in?
5. Voor de kinderen – vertel het voorbeeld van de jongen die 20 euro in zijn broekzak had.

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Hand. 10:15b "Kijk naar mensen met de ogen van het Evangelie” Ps. 147:11 "Lof voor onze goede Schepper" Johannes 15 : 5 »