Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

1 oktober 2017, [preacher_non_link]

Ef. 2:17 "Vrede zonder tussenmuur" (Israëlzondag) ( 2:11-22)

"Vrede zonder tussenmuur"
1. Het voorrecht van Israël
2. De verandering voor de heidenen
3. De oproep aan ons

- Ps. 147:10
- Ps. 100:4 (kinderpsalm)
- Ps. 87:2,3,4
- Ps. 122:1,3
- Ps. 67:1,2

Elke eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. In Efeze 2 gaat Paulus in op wat de komst van Christus voor Joden en heidenen betekent.

Vóór Jezus' komst was er slechts één volk dat dichtbij God was, Israël. Alle andere volken (de heidenen) stonden op grote afstand. Zij konden en mochten niet tot God naderen. Dat riep vijandschap op.

Jezus is als de Vrede gekomen. Hij heeft alle volken dezelfde voorrechten als Israël gegeven. Hij kwam om de vijandschap met God en met mensen weg te nemen.

Wij krijgen de oproep om telkens weer te beseffen hoe leeg en verloren ons leven zou zijn geweest als Christus niet gekomen was. Ook nu maken we zorg en verdriet mee, maar dankzij Hem kunnen wij nooit kunnen meer ver bij God vandaan zijn.

Vragen:
1. Wat wordt er bedoeld met de middelmuur, de tussenmuur, waarover Paulus spreekt?
2. Heeft Jezus alle wetten en regels weggenomen? Waarom denk je van wel/niet?
3. Hoe kan het verlangen naar God frustratie en ergernis oproepen tegenover mensen die (wel) dichtbij God leven?
4. De heidenen waren niet alleen schuldig maar ook treurig, hopeloos. Hoe kijk jij naar mensen zonder God?
5. Zijn de Joden hun voorrechten kwijt geraakt sinds de komst van Christus?
6. Voor de kinderen: waarom roept de bijbel ons zo vaak op op geen ruzie te maken en andere mensen niet te verachten?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Markus 9:24b "Geen geestelijke neutraliteit, maar overgave" Genesis 4 : 9-16 "Zie je zonde onder ogen" Job 3:25 "Doodsbang voor het leven" »