Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

14 januari 2018, [preacher_non_link]

Ezech. 34:11 “Herder zijn met God zelf als voorbeeld” ( 34:1-16)

“Herder zijn met God zelf als voorbeeld”
1. de ellende van de slechte herder
2. de aandacht van de grote herder
3. de handen van de goede herder

- Ps. 100:2,4
- Ps. 119:88
- Ps. 134:1,3
- Ps. 23:1,3
- Ps. 147:2,6
- Ps. 79:7

Elke ambtsdrager is een herder. Hij zorgt immers voor de schapen van de gemeente. Hoe een ambtsdrager zijn ambt moet uitvoeren, wordt duidelijk als wij naar God Zelf kijken. Hij is de goede herder bij uitstek en ambtsdragers moeten zo voor Zijn schapen zorgen zoals Hij het wil.

1. Ken je voorbeelden van een slechte herder (ambtsdrager)?
2. Ken je voorbeelden van een goede herder (ambtsdrager)?
3. Wat betekent het voor jou dat God Zelf jouw herder is?
4. Hoe beïnvloedt dit bijbelgedeelte jouw kijk op de pastorale zorg die je krijgt?
5. Voor de kinderen: welke teksten of liederen ken jij waarin het gaat over de goede herder?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Johannes 1 : 43a "Het komen tot Jezus" Spreuken 4 : 23: "Hartbewaking. Lessen van de Cardioloog bij uitstek" Job 27:6 "Waarom zou je eerlijk leven?" »