Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

21 januari 2018, [preacher_non_link]

Job 27:6 "Waarom zou je eerlijk leven?" (Job 1:1-3, Job 22:1-10, Job 27:1-6)

"Waarom zou je eerlijk leven?"
1. Eerlijk leven als voornemen
2. Eerlijk leven zonder voordelen
3. Eerlijk leven dankzij oefening

- Kinderpsalm Ps. 22:16
- Na de wetslezing 130:2,4
- Ps. 26:2,4
- Ps. 37:3,19
- Ps. 17:2,3

Job spreekt voor de laatste keer zijn vrienden aan. Zijn vrienden hebben hem zeer onterecht beschuldigd, en God heeft hem bitterheid aangedaan (27:2). Toch houdt Job vast aan zijn oprechtheid. Tot zijn allerlaatste snik zal hij oprecht leven, het goede voor zijn naaste zoeken en de waarheid spreken. Ook al levert zo’n levenshouding hem geen enkel voordeel op.

Dit gedeelte stelt ons de vraag waarom wij oprecht zouden leven. Wordt ons gedrag ingegeven door bijbedoelingen? Willen we de gunst van mensen, vrezen we de straf van God, zijn we bang voor wat anderen zien? Of nemen we ons voor om oprecht te leven omdat zo’n leven doel is in zichzelf?

1. Stel dat je de kans krijgt om zonder te betalen een kostbaar product uit een winkel mee te nemen. Je besluit om dat niet te doen. Welke motieven heb je daarvoor?
2. Jezus zegt: “Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig” (Luk. 16:10). Ken je daarvan voorbeelden?
3. Zou jij ook proberen eerlijk te leven als er geen hemel is als beloning en geen hel als straf? Waarom wel/niet?
4. Voor de kinderen: in de preek ging het over een brandoefening op school. Hoe kunnen wij ons erin oefenen om niet te liegen, eerlijk te zijn, en betrouwbaar?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Spreuken 4 : 23: "Hartbewaking. Lessen van de Cardioloog bij uitstek" “Altijd en overal getroost” (catechismus zondag 1) "Antwoord uit een onweer" (Job 38) »