Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

25 februari 2018, [preacher_non_link]

Mk. 14:45 "Bedriegen en bedrogen worden" ( 14:32-50)

"Bedriegen en bedrogen worden"
1. Judas
2. Petrus
3. Jezus

- Morgenzang:1,5
- Ps. 51:1 (kinderpsalm Eli)
- Gebed des Heeren:6,7,8
- Ps. 143:10
- Gebed des Heeren:9,10

Zonder de hulp van Judas was het de Schriftgeleerden nooit gelukt om Jezus te vangen. Zij slagen dankzij een vriend die een vijand werd. Een vriend die zijn vriend bedriegt. De Judaskus…

Bedriegen en bedrogen worden komt ook nu nog veelvuldig voor. Aan de hand van de plaats van Judas, Petrus en Jezus in dit bijbelgedeelte gaan we na hoe wijzelf omgaan met bedrog. Waak en bidt, zegt Jezus, opdat je niet in verzoeking komt.

Gespreksvragen:
1. Er is maar één Judas geweest. Vind je dat wij onszelf of anderen als een Judas mogen beschouwen? Waarom wel/niet?
2. Ben jij wel eens door iemand bedrogen of intens teleurgesteld? Welke les trek jij uit dit gedeelte voor jouw eigen ervaring?
3. Heb jij wel eens iemand bedrogen of intens teleurgesteld? Welke les trek jij uit dit gedeelte voor jouw eigen ervaring?
4. Voor de kinderen: waarom begrijpt Jezus jou zo goed als jij erg in iemand bent teleurgesteld?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Mark. 14:27-31 "Al moest ik met U sterven...!" (voortzetting en dankzegging avondmaal) Mattheus 16 : 1-4 Mark. 14:62 "Jezus alleen..." »