Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

14 maart 2018, [preacher_non_link]

1 Kor. 10:31 "Alledaagse dingen en de eer van God" (biddag) ( 10:23-11:1)

"Alledaagse dingen en de eer van God"
1. De zin van onze bezigheden
2. De eer van God
3. De praktijk van alledag

- Ps. 62:1
- Na geloofsbelijdenis Ps. 145:3,4
- Ps. 65:1,8,9
- Ps. 31:17
- Ps. 143:10

Soms twijfelen we aan de zin van onze alledaagse bezigheden. Soms twijfelen we aan de zin van ons leven als geheel. Soms voelen we ons zo tekort schieten, omdat we niet inzien hoe we kunnen leven tot Gods eer.

In deze biddagdienst luisteren we naar Paulus die alledaagse dingen zoals eten en drinken, verbindt aan de eer van God. Dat onderwijs helpt ons om ontspannen, dankbaar en gelukkig te leven voor Gods aangezicht.

Gespreksvragen:
1. In welke van je bezigheden ervaar jij wel eens een bepaalde leegheid of zinloosheid?
2. Wat wordt er vooral bedoeld met “tot eer van God”?
3. Jezus zegt: “Maak de boom goed en zijn vrucht goed” (Matth. 12:33). Wat betekent dat?
4. Neem je concreet voor om de komende tijd bepaalde dingen met aandacht te doen. Welke dingen zijn dat dan?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« 1 Petrus 3 : 18a 2 Kon. 7:1 "Hoeveel kost jouw boterham?" (biddag) 2 Koningen 4 : 1-7 "Bidden in het licht van Gods overvloed" »