Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

1 april 2018, [preacher_non_link]

Mark. 16:8 "Geloven en toch bang zijn - kan dat?" (Pasen) ( 16:1-8)

"Geloven en toch bang zijn - kan dat?
1. de bange vrouwen
2. het lege graf
3. de levende Jezus

- Ps. 54:1
- Na de wetslezing Ps. 17:3 (kinderpsalm Jan)
- Ps. 85:1,4
- Ps. 37:2,3
- Morgenzang:1,7

De vrouwen van Pasen zijn vooral bang. Niet geloof of vreugde maar angst lijkt het Paasevangelie te domineren. Hoe kan dat? Hadden zij wel geloof?

Zij hadden zeker geloof. Juist hun geloof maakte hen bang. In deze preek zien we dat niet onze grip op de toekomst, maar de aanwezigheid van de levende Jezus onze angst voor alles wat komen zal, wegneemt.

Gespreksvragen:
1. Heeft angst altijd met de toekomst te maken? Hoe herken je dat?
2. “Angst is geen belemmering voor het geloof maar de weg van het geloof.” Hoe zie jij dat?
3. De levende Jezus is aanwezig in het leven van iedere gelovigen. Is dat iets wat je voelt of gelooft?
4. Voor de kinderen: Hoe kan de boodschap van Pasen jou helpen als je je bang voelt?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Mark. 15:39 “Duisternis, verlatenheid en dood” (Goede Vrijdag) 2 Timotheus 2 : 8 "Houd Jezus Christus in gedachten" Joh. 11:25-26 "Ik ben de Opstanding!" (Pasen) »