Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

8 april 2018, [preacher_non_link]

Mark. 16:14 "Ongeloof dat niet overgaat" ( 16:9-20)

"Ongeloof dat niet overgaat"
1. Het ongewone ongeloof
2. Het harde hart
3. Het gevraagde geloof

- Ps. 122:1 (kinderpsalm Hannah)
- Na wetslezing Ps. 19:6
- Ps. 77:6,7
- Ps. 95:4,5
- Slotpsalm Ps. 119:67

Jezus is opgestaan en ontmoet zijn discipelen. Markus vermeldt geen zegengroet maar een verwijt van Jezus aan Zijn disipelen. Hij verwijt hun ongeloof en een hard hart. Hoe kan Jezus dat doen?

John Bunyan noemde ongeloof “de witte duivel”. Dan is het goed om het karakter van het ongeloof te kennen en te herkennen. Als wij weten wat ongeloof is, helpt ons dat om te leven door het geloof.

Gespreksvragen:
1. Vind jij geloof iets gewoons of iets ongewoons? Licht dit toe.
2. Mag je verlangen naar een bijzondere “Paulusbekering”? waarom wel/niet?
3. In de preek worden diverse zaken genoemd waarin wij moeten leven doorhet geloof? Welke herken je in leven, welke vind je vooral moeilijk?
4. Hoe kan de bijbelse boodschap over ons harde hart ons helpen om te geloven?
5. Voor de kinderen: vertel het voorbeeld van de twee brieven.

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Joh. 11:25-26 "Ik ben de Opstanding!" (Pasen) Lukas 24:34 "Jezus zoekt het verlorene" 1 Kor. 15:43 "Wat gebeurt er met ons lichaam?" »