Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

17 juni 2018, [preacher_non_link]

Spr. 2:1-5 "Hoe leer ik God (meer) kennen?" ( 1:20-33, 2:1-9)

"Hoe leer ik God (meer) kennen?"
1. De belofte
2. De opdracht
3. Het geduld

- Ps. 46:1,6
- Ps. 87:3 (Levi)
- Ps. 9:10,18
- Ps. 147:6,10
- Ps. 89:7

Hoe leer ik God kennen? Hoe leer ik Hem méér kennen? Wanneer kun je zeggen dat je God kent? Dat zijn indringende vragen. God is immers onzichtbaar en wij begrijpen zelden of nooit waarom Hij dingen wel of niet in ons leven laat gebeuren.

Spreuken 2:1-5 spoort ons aan om ons in te spannen, en belooft daarbij dat dat ertoe zal leioden dat wij dan God zullen kennen.

We gaan na wat deze kennis van God inhoudt, welke inspanning er nodig is en welke rol het Evangelie van Gods genade daarin speelt.

Gespreksvragen:
1. Is het Evangelie voor jou een eenvoudige of een ingewikkelde boodschap? Licht toe.
2. Welke rol speelt het verlangen om God (beter) te leren kennen in jouw godsdienstige leven?
3. Hoe ga jij om met dorre of moeizame perioden in je geestelijke leven?
4. Noem een situatie uit jouw leven waarbij je het Evangelie op die situatie betrok en eraan verbond.
5. Voor de kinderen: als iemand jou vraagt of jij God kent, wat zou je dan zeggen?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« "Als God maar voor ons is" (trouwdienst Jan & Marieke) 1 Samuël 18 : 1 – 16 ‘vriendschap,’ zowel tussen mensen als tussen God en mensen." Exodus 13 : 21-22 "De HEERE gaat voorop" »