Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

15 maart 2015, [preacher_non_link]

Mattheus 26:36-46 "De gebedsworsteling van Jezus in Getsemane" ( 26:36-46)

Thema: "De gebedsworsteling van Jezus in Getsemane"

1. Hoe Jezus Bidt
2. Wat Hij bidt
3. De troost en de vermaning die uit dit stuk tot ons komt

Psalm 116 : 1,2 en 3
Psalm 40 : 8
Psalm 142 : 1,2,4 en 5
Psalm 42 : 3 en 4
Psalm 43 : 4 en 5

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« "Hoor wat de onbewogen rechter zegt!" (Luk. 18:6) Hebreeen 5 : 7-10 "Christus is onze gehoorzame Hogepriester" Spr. 3:5-6 "Wat geven ouders hun kinderen mee?" (doopdienst) »