Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

18 september 2016, [preacher_non_link]

Matth. 6:5-6 "Wees jezelf!" ( 6:1-8, 6:16-18)

"Wees jezelf!"
1. Wees jezelf
2. Wees jezelf voor God
3. Wees jezelf dankzij Christus

- Ps. 110:1 [kinderpsalm]
- Geloofsbelijdenis en Ps. 119:1
- Ps. 139:1,2
- Ps. 32:1
- Ps. 139:14

Adobe Acrobat
jpg file
Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Ex. 3:17 "God zegt: 'Ik zal'" (dankzegging H.A.) "Onze Vader - woorden die vertrouwen wekken" (HC 46) 1 Samuël 20 : 1 "Gepest worden" »