Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

24 december 2017, [preacher_non_link]

Job 19:25-27 "God met eigen ogen zien" (Job 19:13-29)

"God met eigen ogen zien"

1. De dood
2. De losser
3. De ontmoeting

- Ps. 130:1,4
- Ps. 102:16
- Ps. 39:3,4,5
- Ps. 17:8
- Ps. 68:2,10

Wat gebeurt er met je lichaam als je sterft? Dat is een vraag waarover niemand graag nadenkt. Maar Job moet wel, want hij voelt zich erg dicht bij de dood. Maar juist op dit dieptepunt van lichamelijk lijden belijdt hij zijn geloof in de opstanding van het lichaam. Hij gelooft dat hij met zijn eigen ogen God zal zien, en met intens verlangen ziet hij uit naar die ontmoeting.

In deze preek stellen wij onszelf de vraag of wij een losser hebben. En het doel van de preek is om in ons hart het verlangen aan te vuren naar de ontmoeting met Jezus. Wat een vreugde zal dat wezen!

Gespreksvragen:
1. Denk je vaak aan de dood? Waarom wel/niet? Wat doen zulke gedachten met je?
2. Welke mensen verlang jij eenmaal, voorbij de dood, (weer) te mogen ontmoeten?
3. Jezus koopt ook de lichamen van de gelovigen vrij. Wat betekent het voor jou dat jouw lichaam voor Hem belangrijk is?
4. Hoe stel jij je de ontmoeting met Jezus voor?
5. Voor de kinderen: wat deed Jezus, zodat wij niet bang hoeven te zijn voor de dood?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Psalm 70: 2 en 6 "Een adventslied: Uw komst is het die mijn heil volmaakt" Mattheüs 1 : 18-25, "Klein Klein Kindje" (kerstnachtdienst) Luk. 2:7 “Wat is de plaats van het Kind?” (1e kerstdag) »