Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

25 maart 2018, [preacher_non_link]

Mark. 15:31b "Gedoopt aan de voet van het kruis" (doopdienst Jarno) ( 15:22-32)

"Gedoopt aan de voet van het kruis"
1. Jezus kan niet verlossen zonder dood
2. Jezus wil niet leven zonder kruis
3. Jezus zal niet redden zonder geloof

- Ps. 42:1,2
- Na de wetslezing Ps. 6:3,9
- Ps. 105:5
- Ps. 134:3
- Ps. 22:4,5
- Ps. 25:3
- Kinderpsalm (Gerson) Ps. 21:13

Jezus verlost anderen, niet Zichzelf. Kan Hij dat niet? Wil Hij dat niet? Voor de omstanders is Jezus’ verlossende genade voor talloos veel mensen een aanleiding om met Hem te spotten.

In deze doopdienst zijn ook wij getuige van het lijden van Christus, en laten wij tot ons doordringen dat het water van de doop verwijst naar het bloed van de stervende Middelaar.

Gespreksvragen:
1. Kon Jezus Zichzelf verlossen? Waarom wel/niet?
2. Lees HC 7.21. Welk vertrouwen is er in het geloof aanwezig?
3. Wat betekent het voor jou dat het water waarmee jij bent gedoopt, verwijst naar het bloed van Christus?
4. Voor de kinderen: zou jij bij de kruisiging van de Heere Jezus hebben willen zijn?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Lukas 23 : 8-11 "Jezus’ veroordeling getoetst door Herodes" "Waarom zouden we het over ellende hebben?" (HC 2) Mark. 15:39 “Duisternis, verlatenheid en dood” (Goede Vrijdag) »