Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

25 maart 2018, [preacher_non_link]

"Waarom zouden we het over ellende hebben?" (HC 2) ( 7:14-26)

Waarom zouden we het over ellende hebben?
1. De neiging van het hart
2. De erkenning van het hart
3. De roep van ons hart

- Kinderpsalm Ps. 146:1 (Ferdinand)
- Na geloofsbelijdenis Ps. 72:6
- Ps. 51:5,6
- Ps. 80:5,11
- Ps. 113:3,4

Ellendekennis is een beladen woord. Het roept als vanzelf een innerlijke reactie op. Waarom besteedt de HC drie zondagen aan onze ellende? Niet om ons op onszelf terug te werpen, juist niet. Maar om ons het karakter van de verlossing door Christus duidelijk te maken. De bijbel geeft ons geen boodschap van zelfverlossing, maar van verlossing door een Ander.

Gespreksvragen (preekbespreking):
1. Wat is het thema van de preek en wat zijn de punten?
2. Wat wil je van de preek onthouden en hoe wil je dat toepassen op je eigen leven?
3. Welke woorden uit de bijbel of de theologie zijn voor jouw geurwoorden? Ligt dit toe.
4. Is ellendekennis een voorwaarde om te komen tot de verlossing door Christus?
5. Waarom vind je ellende/verlossing/dankbaarheid een cirkel, of juist niet?

Voor de kinderen:
1. Wat is het thema van de preek en wat zijn de punten?
2. Waaraan kun jij merken dat alle mensen slechte dingen doen?
3. Waaraan kun jij merken dat ook jij soms slechte dingen wilt doen?
4. Vind jij dat jij verlossing nodig hebt? En wat stel jij je dan bij verlossing voor?
5. Waarin is het christelijke geloof anders dan alle andere godsdiensten?

Adobe Acrobat
Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Lukas 23 : 8-11 "Jezus’ veroordeling getoetst door Herodes" Mark. 15:31b "Gedoopt aan de voet van het kruis" (doopdienst Jarno) Mark. 15:39 “Duisternis, verlatenheid en dood” (Goede Vrijdag) »