Prekenarchief

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitzendingen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer.

9 juli 2017, [preacher_non_link]

Ps. 147:11 "Lof voor onze goede Schepper" ( 147:1-20)

"Lof voor onze goede Schepper"
1. De schepping wijst op het bestaan van God
2. De schepping wijst op de goedheid van God
3. De schepping wijst op de betrouwbaarheid van God

- Morgenzang:1 (kinderpsalm)
- Wetslezing en Ps. 147:10
- Ps. 147:1,2
- Ps. 147:3,5
- Ps. 147:6

Psalm 147 zingt over de grootheid van de Schepper. Aan het begin van de zomervakantie is het goed naar deze psalm te luisteren. Toch doet de Psalm meer dan ons alleen de macht van de Schepper laten zien. Het gaat ook over zijn goedheid, geduld, en genade..

Op allerlei manieren zien we dat God de wereld regeert door regelmatigheden. Dat zien we in het heelal, in de seizoenen, in de getijden. De regelmaat van alle processen is een mysterie dat ons met ontzag vervult.

De schepping spreekt echter ook over de goedheid van God. Juist voor mensen die gebroken van hart zijn en smart ervaren, is de schepping een bron van troost. God lijdt immers meer dan wie ook aan de gebrokenheid, toch laat Hij zijn schepping niet los. Juist naar het zwakke ziet Hij om.

De regelmaat van Gods voorzienigheid zien we ook in Gods wetten en beloften. Hij is daarin volkomen betrouwbaar. Wie Zijn geboden veracht, zal vergaan, wie Zijn beloften vertrouwt, is veilig in Zijn zorg.

Vragen:
1. Denk terug aan momenten waarop je geraakt werd door de schepping. Wat raakte je? Hoe laat dat Gods grootheid zien?
2. Waarin zie jij de goedheid van God in de schepping?
3. Hoe kan de goedheid van de Schepper blijken ook in deze wereld als er zoveel dood en lijden is?
4. Hoe laat de schepping jou de betrouwbaarheid van God zien?
5. Voor de kinderen: hoeveel sterren zijn er in het heelal?
6. Voor de kinderen: hoe zag Corrie ten Boom Gods goedheid in een kleine mier?

Download
Eerder: Zelfde dag: Later:
« Hand. 10:15b "Kijk naar mensen met de ogen van het Evangelie” Hand. 11:17 “Dezelfde genade voor hen en ons” Johannes 15 : 5 »